Wettelijke vermeldingen

1. Presentatie

Dit is de website van het Musée départemental de Flandre.

2. Waarschuwing

2.1. De inhoud van deze pagina’s wordt uitsluitend ter informatie gegeven. Het Musée départemental de Flandre wijst iedere verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van onderhavige pagina's en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

2.2. Foto’s en reproducties van kunstwerken op de website van het Musée départemental de Flandre zijn niet-contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het Musée départemental de Flandre.

2.3. Als u de website van het Musée départemental de Flandre bezoekt en gebruikt, erkent u gebonden te zijn aan onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Website en deze na te leven.

3. Wettelijke vertegenwoordiger en directeur publicatie

Editor van de service: Musée départemental de Flandre, 26 Grand Place 59670 Cassel, Frankrijk.

Directeur publicatie: musée départemental de Flandre.

Webhost:  AVENIR TELEMATIQUE – ATE 21, avenue de la créativité - 59650 Villeneuve d'Ascq, Frankrijk

4. Voorwaarden voor toegang en gebruik

4.1. De website "http://museedeflandre.lenord.fr" is voor iedereen toegankelijk.

4.2. Het raadplegen van de website museedeflandre.lenord.fr is onderworpen aan de van kracht zijnde Franse regelgeving. De in casu gegeven informatie is niet bedoeld volledig te zijn.

5. Technische middelen

5.1. De gebruikers dienen voor ieder gebruik van de dienst hun internetprovider te raadplegen om zich ervan te verzekeren dat met de door hen gebruikte webbrowser de website op een veilige manier kan worden bekeken.

5.2. De gebruiker dient eveneens voor ieder gebruik zich ervan te vergewissen dat de geopende bladzijden zijn bijgewerkt, nadat hij het cachegeheugen heeft leeggemaakt en de proxyinstellingen juist zijn.

5.3 De website is gerealiseerd door de Direction de l’Informatique Départemental van de Conseil général van het departement Le Nord.

6. Technische waarschuwing

6.1. De websitegebruiker verklaart te hebben gecontroleerd of de gebruikte informaticaconfiguratie geen enkel virus bevat en perfect functioneert.

6.2. De websitegebruiker erkent eveneens kennis te hebben genomen van onderhavige wettelijke vermeldingen en verplicht zich om deze na te leven.

6.3. De gebruiker erkent ervan in kennis te zijn gesteld dat de website 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk is, behoudens overmacht, informaticaproblemen, problemen verbonden aan de structuur van het telecommunicatienetwerk, andere technische problemen en onderhoudswerkzaamheden.

7. Rechten betreffende intellectueel eigendom

7.1. De algemene structuur, de teksten, de al dan niet bewegende beelden en alle elementen waaruit de website is samengesteld zijn beschermd en vallen onder de Franse en internationale wetgeving betreffende het auteursrecht en het intellectueel eigendom. Alle kopijrechten zijn voorbehouden, inclusief die van de te downloaden documenten, de afbeeldingen en de foto’s.

7.2. Ieder gebruik, ongeacht in welke vorm, van merknamen en logo’s van deze website, met name van, maar niet beperkt, het Musée départemental de Flandre, alsmede de handelsnamen van het Musée départemental de Flandre en/of zijn partners zonder toestemming van de rechthebbende is verboden.

7.3. Iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van de website of van een van de onderdelen ervan zonder nadrukkelijke, voorafgaande toestemming van het Musée départemental de Flandre is verboden.

7.4. Iedere weergave of reproductie van de website of van een van de onderdelen ervan, wordt, ongeacht de daarvoor gebruikte techniek, beschouwd als vervalsing.

7.5 De inhoud van de website kan worden gewijzigd of bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving, en is aan geen enkele contractuele verplichting gebonden.

8. Hyperlinks

8.1. Het Musée départemental de Flandre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die zijn ingesteld in het kader van de website en die een verbinding tot stand brengen met andere bronnen op internet. Het museum wijst met name de aansprakelijkheid af voor de inhoud van andere, directe of indirecte bronnen.

8.2. Het Musée départemental de Flandre is niet aansprakelijk voor hyperlinks die een link met deze website kunnen maken. Als een derde een hyperlink wil maken naar een van de bladzijden of frames van onderhavige website, dan dient hij voorafgaand toestemming aan de onderneming te vragen en de gevraagde informatie te verschaffen.

9. Loi informatique et libertés (Franse wet bescherming persoonsgegevens)

9.1 Conform de Franse wet voor de bescherming van persoonsgegevens, ‘Loi Informatique et Libertés’ (informatica en vrijheid), van 6 januari 1978, hebt u het recht tot toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan het Musée départemental de Flandre.

9.2 Het museum verplicht zich bovendien alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om persoonlijke informatie die door zijn diensten worden behandeld te beschermen en met name ervoor te zorgen dat deze informatie niet verkeerd wordt weergegeven, beschadigd of zonder toestemming aan derden wordt doorgegeven.

9.3 Het registreren van de verschillende Domeinnamen heeft conform de van kracht zijnde bepalingen plaatsgevonden bij de AFNIC. Alle rechten voorbehouden – Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Belangrijk: We behouden ons het recht voor om onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de website te veranderen en adviseren u deze regelmatig te raadplegen.

 

DnnSpot

   Minimize