12345
 

Museum | Een museum gewijd aan de Vlaamse kunst

Een uniek museum in Europa

Het Musée départemental de Flandre, op de top van de Kasselberg, is uniek in zijn soort en streeft ernaar om de Vlaamse kunst onder de aandacht te brengen.

Waarom een Vlaams museum in Cassel? Tot de veldslagen in Vlaanderen in 1677 maakte Cassel deel uit van het graafschap Vlaanderen. Het gebouw dat tegenwoordig het museum huisvest, het Hof van Cassel, is het voormalige gebouw van de kasselrij, die een uitgestrekt gebied omvatte van 54 parochies, voor het merendeel gelegen in het huidige Frans Vlaanderen.

Op de kasten in de 'kasselrijzaal', waarin vroeger de archieven werden bewaard, zijn in het Oud-Vlaams de namen van de dorpen te lezen.

Met zijn historische achtergrond en collecties is het museum de aangewezen plek om de enorme diversiteit en rijkdom van de Vlaamse cultuur te presenteren, van de XVe eeuw tot nu en tot ver over de grenzen.

De collecties worden niet op een chronologische, maar op een thematische manier gepresenteerd, in een prachtige opstelling waarin werken van uiteenlopende aard (tekeningen, prenten, schilderijen, beeldhouwwerk, videokunst, enz.) zij aan zij worden getoond.

 

DnnSpot

   Minimize