Koen Vanmechelen (geboren in Sint- Truiden in 1965)
Mechelse Bresse (He KV) x Mechelse Bresse (He KV)
2002

Diverse materialen, 61 x 41 x 40 cm
Inv. 2012.6.1

© Jacques Quecq d’Henripret

De werken waar je niet omheen kunt | Maat en Mateloosheid

De genetica en de kunst

Sinds circa twintig jaar werkt de internationaal bekende kunstenaar Koen Vanmechelen aan een vernieuwend project op de grens tussen kunst en wetenschap, het Cosmopolitan Chicken Project (CCP). Hij kruist hoenderachtigen uit verschillende landen, met het idee om een echt wereldras te creëren. Tot nu toe zijn er uit dit kruisingsproces vijftien generaties kippen geboren, die begonnen met een Mechelse kip en een Bressekip. Dit project wordt uitgevoerd in een wetenschappelijk kader, in samenwerking met biologen en genetici van de universiteit van Hasselt.

De kunstwerken van Koen Vanmechelen gaan verder dan de ethische kwesties rond genetische manipulatie: ze vormen een politieke en filosofische daad waarin diversiteit en multiculturalisme als universele en fundamentele waarden worden beschouwd.

Deze sculptuur speelt met de overlapping van twee tegengestelde beelden, het skelet van de kip en de opgezette kip, waarmee het begrip genetische kruising duidelijk wordt neergezet. Hieruit komt een nieuw geheel voort dat gekenmerkt wordt door zijn tweeledige aard.

Achter de op het eerste gezicht simplistische betekenis van het werk gaat een diepere metafysische betekenis schuil, zoals vaak in het werk van hedendaagse Vlaamse kunstenaars.

 

DnnSpot

   Minimize