Vlaanderen
Graflegging

Vlaanderen – XVIIIe eeuw
Polychroom eikenhouten beeld

Inv. D.992.1.1 à 5

Bruikleen - Parochie Saint-François-des-Monts-des-Flandres, Cassel

Sinds 1995 op de Franse aanvullende monumentenlijst

De werken waar je niet omheen kunt | Tussen Hemel en Aarde

Grafleggingen

In de beeldhouwkunst in Bourgondië en Champagne zien we het thema Graflegging in de XVe eeuw opduiken. Dit onderwerp, geïnspireerd op het middeleeuwse religieuze theater, is tot en met de XVIe eeuw erg populair in Frankrijk. In de daaropvolgende eeuw neemt de populariteit ervan geleidelijk af.

De grafleggingen uit Vlaanderen stammen uit latere tijden en dateren uit de XVIIe en XVIIIe eeuw. Ze worden hier niet alleen uit steen gemaakt zoals in Bourgondië en de Champagne, maar vaker uit polychroom hout en zijn het werk van plaatselijke kunstenaars. Deze keuze voor een ander materiaal kan worden verklaard uit het gebrek aan steen in onze streek.

Deze beeldhouwwerken staan vaak onder de altaartafel of in namaakgrotten in de zijkapellen en sluiten aan bij een iconografisch programma waarin veelal het Lijden van Christus centraal staat, dat bij de godsdienstbeleving in Vlaanderen een belangrijke plaats innam.

De grafleggingen bevatten in het algemeen acht personages: Christus, de maagd Maria, Maria-Magdalena, twee heilige vrouwen, Nikodemus, de heilige Jozef van Arimatea en de heilige Johannes. Het is mogelijk dat de laatste drie beelden zijn verdwenen.

 

DnnSpot

   Minimize