12345
 

Collecties | De restauraties

Maatregelen voor preventieve conservering

Definitie
Onder preventieve conservering vallen alle directe of indirecte acties die als doel hebben het kunstwerk zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat te houden en de levensduur te verlengen.

De collecties van het Musée de Flandre zijn uit verschillende soorten voorwerpen samengesteld, van organisch (hout, textiel, papier enz.) en niet-organisch materiaal (steen, metaal enz.)
Organisch materiaal absorbeert en stoot vocht af en is zeer gevoelig : de afmetingen ervan ondergaan lichte veranderingen waardoor er haarscheurtjes, breuken en vervormingen kunnen ontstaan.

De preventieve conservering wil dus :
- Zorgen voor klimaatbeheersing in de depots en in de expositieruimten van het museum: dat wil zeggen erop letten dat de temperatuur (18-19°) en het vochtgehalte (tussen 50 en 55%) constant blijven
- Het licht beheersen: want dit kan aantasting van organisch materiaal veroorzaken (kleurverandering, bruin worden enz.)
- Controleren op aanwezigheid van schimmels, die organisch materiaal aantasten.
- Voorkomen dat de objecten te stoffig worden door aangepast verpakkingsmateriaal te maken.
- Controleren op de aanwezigheid van insecten, die het materiaal kunnen aantasten, want ze voeden zich met organisch materiaal. Bij besmetting wordt anoxie toegepast..

Wat is anoxie?
Anoxie is een niet-chemische methode om insecten te verdelgen door zuurstof weg te nemen. De kunstwerken met insecten worden in een hermetisch gesloten plastic ruimte geplaatst. Men laat de temperatuur enigszins stijgen zodat de insecten uit het werk komen. De zuurstof wordt geleidelijk uit de ruimte onttrokken en vervangen door stikstof. Als de insecten eenmaal aan de buitenkant van het kunstwerk zijn, stikken ze. Voordat de collecties zijn verhuisd, zijn de kunstwerken die hout of textiel bevatten op deze manier behandeld, om te zorgen dat alle collecties in goede staat verkeerden voordat ze in de nieuwe depots werden opgeslagen.

De roulatie van kwetsbare kunstwerken
In de zalen met de eigen collecties rouleren de kunstwerken die zijn gemaakt van kwetsbaar materiaal (papier, foto’s, textiel), vooral als ze gevoelig zijn voor licht. Zo kan het museum de kunstwerken beschermen en tegelijkertijd de expositie vernieuwen.

Verpakking :
Voor de meest kwetsbare kunstwerken is verpakkingsmateriaal op maat nodig dat door de beheerster van de kunstwerken en het technisch team van het museum zelf wordt gemaakt. Het inpakken gebeurt met neutraal, duurzaam materiaal om te zorgen dat de kunstwerken niet worden aangetast en om de structurele kwetsbaarheid van de kunstobjecten te minimaliseren.

Sommige werken van de permanente expositie zijn door het bedrijf Soclage et Patrimoine van een voetstuk voorzien, dat wil zeggen dat er een specifiek presentatiesysteem is ontworpen dat rekening houdt met de kwetsbaarheid van het object. Al deze voetstukken zijn uit neutraal, duurzaam materiaal gemaakt.
Het behoud van het kunstwerk stond daarbij voorop. Textiel wordt op modellen gepresenteerd die op maat zijn vervaardigd door Carmen Lucini, restauratrice van textiel, gespecialiseerd in het maken van modellen, zodat de natuurlijke vorm wordt behouden.

 

DnnSpot

   Minimize