Collecties | De restauraties

De restauratie

Definitie
De kunstwerken vertonen soms beschadigingen die verschillende oorzaken kunnen hebben (ouderdom, te lage of te hoge vochtigheidsgraad, licht, aantasting door insecten, slechte behandeling enz.).
Een restauratie brengt het kunstwerk nooit in de ‘originele’ staat terug, maar zorgt er wel voor dat de levensduur wordt verlengd en geeft het zijn herkenbaarheid terug. De restauratie voldoet aan verschillende regels:
- de omkeerbaarheid van de gebruikte producten en materialen
- de duurzaamheid van de gebruikte producten
- de herkenbaarheid van de behandelingen

Na iedere behandeling overhandigt de restaurateur aan het museum een restauratierapport waarin alle gebruikte producten en uitgevoerde behandelingen staan beschreven, zodat het museum een overzicht heeft van de restauraties. Bij de restauratie hoort eveneens het documenteren van ieder project.

Naar de dossiers van gerestaureerde kunstwerken : 

 

DnnSpot

   Minimize