L’Annonciateur du froid
 
Le Symbole du réconfort
 
12
 

Jan Fabre (geboren in Antwerpen in 1958)
Boodschappers van de dood onthoofd
1- De aankondiger van de koude
2- Het symbool van de troost

2006
Diverse materialen (veren, stof)
33 x 50 x 57 cm et 34 x 58 x 74 cm

Inv. 2008.2.1 en 2008.4.1

Gekocht in 2008
Met steun van het Fonds Régional d’Acquisition des Musées
© ADAGP, Paris, 2012

Meesterwerken | Maat en Mateloosheid

Vreemde boodschappers

Deze twee vreemde uilen met hun angstwekkende, hypnotiserende blikken hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Dat gevoel heeft te maken met de symboliek die de mens rond uilen heeft opgebouwd. Alleen al hun omgekeerde slaapcyclus omringt deze dieren, die overdag slapen en ’s nachts actief zijn, met iets mysterieus. Sinds de klassieke oudheid personifieert de uil de wijsheid. In de Vlaamse kunst wordt hij vaak gebruikt om op het esoterische of bovennatuurlijke van een tafereel te wijzen dat zich voor de ogen van de toeschouwer afspeelt.

Deze twee, verrassend realistische uilen passen dus in de traditie van de Vlaamse kunst. Deze gehechtheid aan de reële weergave, zo geliefd bij schilders van vroeger, kan een kritische toeschouwer op het verkeerde been zetten. Met deze aantrekkelijke, verzorgde esthetiek geeft de kunstenaar een duidelijke boodschap door. De titel van deze kunstwerken, waar een krachtige betekenis van uitgaat, Boodschappers van de dood onthoofd, is de moeite van het interpreteren waard. Om de titel te begrijpen moeten we het scheppingsproces van het werk bekijken.

In 2006 heeft Jan Fabre zeven Boodschappers gemaakt voor het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen dat hem carte blanche had gegeven om de galerijen met oude schilderijen te gebruiken voor het exposeren van zijn werk. Deze zeven uilen tekenden zich scherp af op een wit laken en stonden voor De Val van de Opstandige Engelen van Frans Floris. De titel is dan begrijpelijk: de uilen zijn geïnspireerd op de monsterlijke hoofden, half mens, half dier, die zich aan de lichamen vastklampen om ze in de hel te storten. Het is een apocalyptisch beeld. Jan Fabre is een kunstenaar voor wie de alomtegenwoordige dood een existentiële schok is die deel uitmaakt van het leven.

 

DnnSpot

   Minimize