Guillaume Kerricx de Oude (Dendermonde, 1652 – Antwerpen, 1719)
De Boetvaardigheid

Antwerpen – 1684
Terracotta
49 x 24 cm

Gekocht in 1999

De werken waar je niet omheen kunt | Tussen Hemel en Aarde

Een beeldhouwwerk uit de barok

Dit terracotta beeld met de titel De Boetvaardigheid is een voorstudie voor het project voor de biechtstoel in de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Dit werk past perfect in de beweging van de Contrareformatie die van het boetesacrament een spirituele oefening maakt die noodzakelijk is om zich te verzekeren van de zaligheid.

Guillaume Kerricx introduceert een aantal symbolen om de gelovige hierin te begeleiden. Het boetekleed op de rechterarm van de Boetvaardigheid herinnert aan de noodzaak van de versterving voor de vergeving van de zonden. Aan de voet van het beeld, wekt een adelaar die met gespreide vleugels op de grond staat, klaar om weg te vliegen, onze nieuwsgierigheid. Is hij het dreigende symbool van het Laatste oordeel, die de christen aanspoort om tot inkeer te komen, of is hij eerder het beeld van het Geloof dat naar de hemel vliegt? Tenzij deze adelaar een pelikaan is…! Het verband met deze allegorie krijgt dan een relevantere betekenis. Dit dier slaat zichzelf met zijn snavel op zijn zij om zijn kleintjes met zijn eigen bloed te voeden, wat geïnterpreteerd kan worden als een handeling van versterving.

Hier zien we de bemoeienis van het Concilie van Trente met de kunst tot uiting komen in het streven om de gebaren en de uitdrukking van de gevoelens te benadrukken. De ingehouden kuisheid van een nauwelijks ontblote schouder, de spanning in de tegengestelde beweging van het hoofd en de arm, de gekwelde gelaatsuitdrukking... alles is er op gericht om de gelovigen te ontroeren. Deze kenmerken maken deze allegorie met langgerekte vormen, gedrapeerd in een tuniek met zwaar vallende plooien, vol contrasten en onrust, tot een karakteristiek voorbeeld van de late barok.

 

DnnSpot

   Minimize